MVO / Sponsoren / Collecteren

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, oftewel MVO. Onze winkeliers en bezoekers vragen zich regelmatig af: is dit weer zo'n mode-term of hype? Of kan ik er mijn voordeel mee doen? Winkelcentrum Keizerswaard is het praktijkvoorbeeld en bewijst wekelijks de voordelen!

Samenwerking met VSO Herenwaard

Winkeliersvereniging Keizerswaard is sinds een aantal jaren de samenwerking aangegaan met VSO Herenwaard, onze directe buurman op 100 meter van ons winkelcentrum. Op deze school wordt Voortgezet Speciaal Onderwijs gegeven aan zeer moeilijk lerende kinderen tussen de 13 en 20 jaar. Door in te spelen op de talenten van de kinderen, tracht de school hen zo goed mogelijk voor te breiden op het werken in de maatschappij.

Op initiatief van het bestuur van winkeliersvereniging Keizerswaard zijn er gesprekken opgestart tussen VSO Herenwaard en Winkeliersvereniging Keizerswaard om mogelijke praktijkwerkzaamheden in en rondom het winkelcentrum te bespreken.

In eerste instantie zijn de werkzaamheden voorzichtig opgestart. VSO Scholieren, gekleed in herkenbare hesjes, gingen in de wijk op zoek naar rondslingerende winkelwagens. Ze brachten deze niet alleen terug maar legden ook vast waar de winkelwagens werden gevonden. “De scholieren voelen zich verantwoordelijk en krijgen er steeds meer zelfvertrouwen door”, aldus Gitte Nagel, die als stroomcoördinator werkt voor de VSO Herenwaard.

Anno 2019 kunnen we constateren dat er een zeer goede en uitgebreide samenwerking tussen de VSO Herenwaard en Winkeliersvereniging Keizerswaard is ontstaan. Een beknopt overzicht van de huidige werkzaamheden;

  • Het zoeken, registreren en retouren van rondslingerende winkelwagens in de omgeving van ons winkelcentrum.
  • Het wekelijks onderhouden van de groenstrook aan Groeninx van Zoelenlaan.
  • Het verwijderen van zwerfafval in de directe omgeving van ons winkelcentrum.
  • Het verwijderen van onkruid in de directe omgeving van ons winkelcentrum .
  • Het printen, verspreiden en registreren van de interne winkeliersnieuwsbrief of memo's.
  • Het schoonmaken en beheren van leegstaande winkelpanden (wanneer mogelijk)

Sponsorbijdragen

Buiten de samenwerking met VSO Herenwaard werkt Winkeliersvereniging Keizerswaard graag samen met locale verenigingen uit IJsselmonde e.o. die wij op diverse manieren (financieel) kunnen ondersteunen. Onze binding met de (lokale) maatschappij is sterk en het (financieel) steunen van goede doelen middels sponsorbijdragen of het steunen van bijzondere initiatieven uit onze omgeving doen wij dan ook regelmatig.
Tevens maken wij in onze jaarplanning graag ruimte voor locale verenigingen uit IJsselmonde en goede doelen zodat zij zich binnen ons winkelcentrum kunnen promoten.
Winkelcentrum Keizerswaard is daarnaast een grote sponsor van de Stichting Wijkbus IJsselmonde en probeert meerdere keren per jaar de ouderen uit IJsselmonde en omgeving een leuke dag te bezorgen. Het jaarlijkse paasontbijt in de passages van ons winkelcentrum is daar een goed voorbeeld van. 

Voor wat betreft sponsorbijdragen heeft het bestuur van Winkeliersvereniging Keizerswaard, vanwege het groot aantal verzoeken dat wij hiervoor wekelijks ontvangen, besloten dit momenteel een halt toe te roepen en hanteren wij hiervoor een wachtlijst. Wanneer u een sponsorbijdrage of bijzonder initiatief onder de aandacht wil brengen van Winkeliersvereniging Keizerswaard kunt u dit, inclusief onderbouwing, mailen aan secretariaat@keizerswaard.nl. Uw verzoek wordt dan aan deze wachtlijst toegevoegd. Het bestuur van Winkeliersvereniging Keizerswaard bespreekt deze voorstellen in de bestuursvergaderingen en besluit maandelijks of en welke initiatieven er gesteund gaan worden. Mocht de keuze of uw aanvraag zijn gevallen dan nemen wij contact met u op. U hoeft hiervoor niets te doen.

Collecteren of enquêteren

In Winkelcentrum Keizerswaard is collecteren of enquêteren zonder toestemming van Winkeliersvereniging Keizerswaard niet toegestaan.