Swingmarket

 Keizerswaard 22, 3078 AM Rotterdam

Openingstijden

De Swingmarket is opgezet voor de minima in Rotterdam. 
Onze klanten worden doorverwezen via de hulpverlening in Rotterdam. 
Na de intake krijgen zij een Swingmarketpas waarmee ze gratis boodschappen kunnen doen in onze winkel. 
Het verstrekken van de pasjes is bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen komen, en niet bij de voedselbank zijn ingeschreven (bijvoorbeeld door de wachtlijst of andere oorzaken). 

Stichting Swingmarket wil op deze manier iets doen aan de armoede in haar eigen regio, verspilling van voedsel tegengaan en mensen helpen bij het vinden van oplossingen en bij het verhogen van de zelfredzaamheid.